AFSPIN

Spôsob pripojenia je rovnaký ako pri napojení na PCO štátnej POLÍCIE.
Možnosť pripojenia objektov pomocou GPRS (GSM sieť).

REALIZÁCIA SYSTÉMOV

  • Zabezpečovacie systémy FANIT, SATEL, SIEMENS, OPTEX 
  • Kamerové systémy PANASONIC, SAMSUNG, DiSS, Avermedia 
  • Megapixelové IP kamerové systémy: AVIGILON, exacqVision, MOLEKULA, ACTi, BASLER, PANASONIC 
  • Telefónne ústredne a systémy PANASONIC, ERICSSON, DOMOVÉ/VIDEO TELEFÓNY 
  • Dochádzkové a prístupové systémy AKTION 
  • Ozvučovacie systémy PHILIPS, SEAK
  • Slaboprúdové rozvody a PC siete 
  • Elektrická požiarna signalizácia ZITON

O NÁS

Spoločnosť :
Obchodné meno : AF SPIN s.r.o.

Adresa spoločnosti : Furčianská 95, 040 14 Košice

IČO : 361 769 66

DIČ : 2020044246

IČ DPH : SK 2020044246

Zapísaný : OR Okresného súdu Košice I. Odd : Sro, Vložka : č. 9675/V

Licencia na prevádzkovanie technickej služby : PT 000320

 

Veľký dôraz spoločnosť kladie na KOMPLEXNOSŤ ponúkaných služieb s možnosťou realizácie viacerých druhov technológii, ktoré umožňujú lepšiu koordináciu stavebnej a organizačnej previazanosti  a v konečnom efekte aj  zníženie nákladov pre investora.

Všetky činnosti tykajúce sa realizovaných stavieb podliehajú stanovenému režimu diskrétnosti a utajenia. Dokumentácie spracované spoločnosťou podliehajú prísnym predpisom o ich ukladaní a archivácii v prípade dohody je všetka dokumentácia poskytnutá objednávateľovi.

SLUŽBY

Elektronické zabezpečovacie systémy

Kamerové systémy

Audio a video komunikačné systémy

Prístupové systémy

Dochádzkové systémy

Ozvučovacie systémy

Počítačové siete

KONTAKT

AF SPIN s.r.o. Furčianská

95 040 14 Košice

email: afspin@afspin.sk

telefón/Fax : 055 799 8411

telefón (2) : 0905 638 340

telefón (3) : 0905 213 036